Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Effects of Movement Training Applied for 16 Weeks to the Physical Fitness Levels of Children with Intellectual Disability
Zihinsel engel, bireylerin zihinsel gelişim ve işlevlerinde meydana gelen kusur olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bu yetersizlik, toplum tarafından kabul edilmeli ve bireysel olmaktan daha çok toplumsal bir sorun olduğu bilinmelidir. Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar üzerinde 16 hafta boyunca uygulanan hareket eğitiminin çocukların fiziksel zindeliğe etkisini belirlemektir. Çalışmaya orta düzeyde zihinsel engele sahip 30 erkek çocuk dâhil edilmiştir. Hareket eğitimine katılmayan grup A (15 çocuk) ve hareket eğitimine katılan grup B (15 çocuk) olmak üzere katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmıştır. Ölçümler yaş, boy, ağırlık, sağ ve sol kavrama gücü, anaerobik güç, doldurulmuş top atma, VO2max, 30 m hızlı koşu ve uzun atlama parametrelerini içermektedir. İki grubun ön test sonuçlarının karşılaştırıldığında; uzunluk, uzun atlama ve esneklik parametrelerinde p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Her iki grup için son test değerlerinin sonuçları karşılaştırıldığında, ağırlık, uzun atlama ve VO2max parametrelerinde p <0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Grup A'nın ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılması ile sağ el kavrama, sol el kavrama, uzun atlama, anaerobik güç, VO2max, 30 m hızlı koşu ve esneklik parametrelerinde p <0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Grup B'nin ön test ve son test değerlerinin sonuçları karşılaştırıldığında, sol el kavrama, uzun atlama, anaerobik güç, VO2max, 30 m hızlı koşu ve esneklik parametrelerinde p <0.01 düzeyinde anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Bu bulgular her ne kadar engelli olsalar bile, bu çocukların düzenli ve programlı hareket eğitimleri almalarının gerektiğini ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Zihinsel engelli çocukların dikkat süreleri kısa olduğundan ve öğrenme yetenekleri düşük olduğundan, hareket eğitim programları, bu çocukların fiziksel zindeliğini iyileştirmekle kalmamakta, aynı zamanda çevrelerini daha iyi öğrenmelerini ve daha bilinçli olmalarını sağlamaktadır. Aktiviteler ve egzersiz programları zihinsel engelli çocukların zihinsel düzeylerinde büyük bir değişikliğe neden olmayabilir ancak bu çocukların sosyal gelişiminde önemli bir yer tutan uyum davranışlarının gelişimine katkıda bulunmaları açısından önemli bir yere sahiptirler.

Keywords
Zihinsel engel, Hareket eğitimi, Fiziksel zindelik.

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri