Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


An Examination of the Physical Parameters and Respiratory Function of Child Gymnasts
Bu çalışma çocuk cimnastikçilerin bazı fiziksel parametrelerini ve solunum fonksiyonlarını incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması 5,75±1,08 olan, cimnastik branşı ile ilgilenen 24 kız 15 erkek olmak üzere toplam 39 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılardan boy, kilo ölçümü yanı sıra ivme ve hızın belirlenmesi için 10 metre koşu testi, esneklik, reaksiyon zamanı belirlenmesinde el reaksiyonu ölçümü, solunum fonksiyonları; zorlu vital kapasite (FVC), Birinci saniye zorlu ekspirasyon volümü (FEV1), Tepe akım hızı (PEF) ve vücut yağ yüzdesi (VYY) belirlenmesi için deri kıvrım kalınlıkları ölçümü gibi testler uygulanmıştır. Testlerden elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımlarını belirlemede tanımlayıcı istatistik ve frekans analizi uygulanmıştır. Cinsiyete göre fiziksel parametreler ve solunum fonksiyonları üzerindeki farkın belirlenmesi için ise bağımsız gruplarda t-testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, cinsiyete göre yapılan bazı fiziksel parametrelerin karşılaştırılmasında VYY değerinde gruplar arası farkın anlamlı olduğu tespit edilirken diğer parametrelerde gruplar arası anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Yine cinsiyete göre yapılan solunum fonksiyonları bakımından gruplar arası anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Keywords
Solunum Fonksiyonları, Çocuk Cimnastikçiler, Fiziksel Parametreler

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri