Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Mahkûmların Sürekli Kaygı Durumlarının İncelenmesi
Bu araştırma rekreasyon aktivitelerine katılan mahkumların sürekli kaygı düzeylerini bazı değişkenler açısından belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın örneklemini; Gaziantep ili denetimli serbestlik kapsamında bulunan basit tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 256 mahkûm oluşturmuştur. Araştırmada sürekli kaygı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde verilerin uygunluğu için Kolmogorov Smirnov testi, sonrasında Mann-Whitney U Testi, Krusukal-Wallis H testi ve anlamlı farklılık bulunan grupların ikili karşılaştırılmasında Bonferroni düzeltmesi testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örneklemdeki mahkumların rekreasyon aktivitelerine katılımları süresince hissettikleri kaygı durumlarının bağımsız değişkenlerine göre sıra ortalama puanları bakımından farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Bekâr, sigara içmeyen, 39 ve üzeri yaşa sahip, asgari ücretin üzerinde kazançları olan ve mahkûmiyet sürelerinin 3-4 yıl arasında olan mahkûmların bu aktivitelere katılımlarıyla hissettikleri sürekli kaygı durumlarının diğer guruplarda bulunan mahkûmlara oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca mahkûmların bekâr, eğitim ve mahkûmiyet süre değişkenlerinde sürekli kaygı durumları bakımından istatistiki açıdan anlamlı bir farkın olmadığı, sigara içme, yaş ve gelir durumu değişkenlerinde anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır.

Keywords
Kaygı, Boş Zaman, Sürekli Kaygı, Müsabaka, Mahkûm, Rekreasyon.

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri