Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Areal Distribution of the Number and Intensity of Steps in Won and Lost Badminton Rallies
(Areal Distribution of the Number and Intensity of Steps in Won and Lost Badminton Rallies )

Author : Melih N. SALMAN  , Feyza GİTMEZ, Mine GÖKKAYA, Gazanfer Kemal GÜL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 271-280


Summary
Badminton yüksek performans gerektiren olimpik bir spor dalıdır. Bu araştırma, badminton sporcularının her bir rallideki adım sayısının ön, orta ve arka kortta ne şekilde dağılım gösterdiği ve müsabakayı kazanıp kaybetme açısından adım sayısının oynadığı rolü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklem grubunu, 2013 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen 19 Yaş Avrupa Gençler Şampiyonasındaki 8 ‘i tek bayan, 8’i ise tek erkek karşılaşması oluşturmaktadır. Araştırmada toplam 1203 ralli içerisinde yer alan toplam 56.619 adım analiz edilmiştir. Araştırma da badminton kortu ön, orta ve arka kort olmak üzere üç ana bölüme ayrılarak tüm adımların bu üç bölgeye göre sınıflandırılması ve sayımı yapılmıştır. Her üç bölümün alan uzunluğu ve genişliği 2,23 m x 5,18 m olup her bir alanın toplamı 11,91 m2 olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın tüm görüntüleri 2 adet Panasonic SDR-H20 marka kamera kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analiz yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve non-parametrik test olarak iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ön ve orta kortta atılan adım sayısının cinsiyete göre kazanılan ve kaybedilen ralliler açısından anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (z = ,034, P<0.05, z=,029, P< 0.05). Arka korta atılan adım sayısı ile toplam adım sayısı açısından cinsiyetler arasında herhangi bir fark bulunamamıştır ( z = ,217, P>0.05, z = ,153, P>0.05 ). Kazanılan ve kaybedilen her bir rallideki adım sayısının bölgesel dağılımı incelendiğinde adım sayıları açısından anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır ( z = ,188 P> 0.05 ). Sonuç olarak uluslararası organizasyonlarda yer alan sporcuların her bir ralli içerisindeki adım sayısı toplamının kazanılan ve kaybedilen ralliler açısından benzerlik gösterdiği ancak erkek ve kadın sporcular arasında ön ve orta kort kullanımı açısından bir fark olduğu saptanmıştır.

Keywords
Badminton, adım sayısı, ralli, cinsiyet, maç analizi

Abstract
Badminton is an Olympic sports branch requiring high performance. This study is conducted in order for revealing how the number of steps of badminton athletes is distributed in front, middle and back courts in each rallies, and the role that the number of steps plays in terms of winning or losing the competition. The sample group of the study comprises of 8 single-male and 8 single-female matches in European Junior 19 Championship organized in Turkey in 2013. 56,619 steps in total in 1203 rallies were examined within the scope of the study. Badminton court was divided into three main parts as front, middle and backcourts, and all steps were classified and counted according to these three parts. Field length and width of each part is 2.23 m x 5.18 m, and the total of each part was determined as 11.91 m2. Image recording for this study is accomplished by using two Panasonic SDR-H20 cameras. Percentage, arithmetic average, standard deviations were used in the analysis of data, and Mann Whitney U test were used as a non-parametric test for the significance test of the difference between two averages. It was revealed in the study that there is a significant gender difference in the number of steps taken on the front and middle courts (z=, 034, P<0.05, z=, 029, P< 0.05). There was no significant difference between genders in terms of the number of steps taken in the backcourt and the total number of steps (z =, 217, P>0.05, z =, 153, P>0.05). When the areal distribution of number of steps in each won and lost rallies is examined, it is revealed that no significant difference exists in terms of the number of steps (z =, 188 P> 0.05). Consequently, it is determined that the total number of steps taken in each rally by athletes in international organizations is approximate in terms of won and lost rallies, and front and middle court usage was significantly different between male and female athletes.

Keywords
Badminton, number of steps, rally, gender, match analysis

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri