Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effects of Movement Training Applied for 16 Weeks to the Physical Fitness Levels of Children with Intellectual Disability
(The Effects of Movement Training Applied for 16 Weeks to the Physical Fitness Levels of Children with Intellectual Disability )

Author : Abdullah CENİKLİ  , Mehmet DALKILIÇ, Metin KAYA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 350-358


Summary
Zihinsel engel, bireylerin zihinsel gelişim ve işlevlerinde meydana gelen kusur olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bu yetersizlik, toplum tarafından kabul edilmeli ve bireysel olmaktan daha çok toplumsal bir sorun olduğu bilinmelidir. Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar üzerinde 16 hafta boyunca uygulanan hareket eğitiminin çocukların fiziksel zindeliğe etkisini belirlemektir. Çalışmaya orta düzeyde zihinsel engele sahip 30 erkek çocuk dâhil edilmiştir. Hareket eğitimine katılmayan grup A (15 çocuk) ve hareket eğitimine katılan grup B (15 çocuk) olmak üzere katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmıştır. Ölçümler yaş, boy, ağırlık, sağ ve sol kavrama gücü, anaerobik güç, doldurulmuş top atma, VO2max, 30 m hızlı koşu ve uzun atlama parametrelerini içermektedir. İki grubun ön test sonuçlarının karşılaştırıldığında; uzunluk, uzun atlama ve esneklik parametrelerinde p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Her iki grup için son test değerlerinin sonuçları karşılaştırıldığında, ağırlık, uzun atlama ve VO2max parametrelerinde p <0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Grup A'nın ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılması ile sağ el kavrama, sol el kavrama, uzun atlama, anaerobik güç, VO2max, 30 m hızlı koşu ve esneklik parametrelerinde p <0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Grup B'nin ön test ve son test değerlerinin sonuçları karşılaştırıldığında, sol el kavrama, uzun atlama, anaerobik güç, VO2max, 30 m hızlı koşu ve esneklik parametrelerinde p <0.01 düzeyinde anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Bu bulgular her ne kadar engelli olsalar bile, bu çocukların düzenli ve programlı hareket eğitimleri almalarının gerektiğini ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Zihinsel engelli çocukların dikkat süreleri kısa olduğundan ve öğrenme yetenekleri düşük olduğundan, hareket eğitim programları, bu çocukların fiziksel zindeliğini iyileştirmekle kalmamakta, aynı zamanda çevrelerini daha iyi öğrenmelerini ve daha bilinçli olmalarını sağlamaktadır. Aktiviteler ve egzersiz programları zihinsel engelli çocukların zihinsel düzeylerinde büyük bir değişikliğe neden olmayabilir ancak bu çocukların sosyal gelişiminde önemli bir yer tutan uyum davranışlarının gelişimine katkıda bulunmaları açısından önemli bir yere sahiptirler.

Keywords
Zihinsel engel, Hareket eğitimi, Fiziksel zindelik.

Abstract
Intellectual disability can be expressed as the defect that occurs in people's mental development and function. Therefore this handicap should be accepted by the society and it should be known that it is a social problem, instead of an individual one. The aim of this research was to determine the effects of movement training applied for 16 weeks to the physical fitness in children with intellectual disability. 30 volunteer, moderate mentally disabled male children have joined to the study. They have been divided into two random groups as group A (15 children) participating in non-play movement training, and group B (15 children) participating in movement training with games. The measurements included the age, height, weight, right and left hand grip strength, anaerobic power, throwing the stuffed ball, VO2max, 30 m sprint and long jump parameters. Comparing the results of the preliminary test values of the two groups; significant differences in the scale of p<0.05 were found in parameters of length, long jump and flexibility. By comparison of the results of the last test values for both groups, also significant differences in the scale of p<0.05 were found in parameters of weight, long jump and VO2max. By comparing the results of the pre-test and post-test values of group A, significant differences in the value of p<0.01 were found in parameters of right hand grip, left hand grip, long jump, anaerobic power, VO2max, 30 m sprint and flexibility. By comparing the results of the pre-test and post-test values of group B, significant differences in the value of p<0.01 were found in parameters of left hand grip, long jump, anaerobic power, VO2max, 30 m sprint and flexibility. Even when they have some kind of disability, they are still required to take regular and programmed movement trainings. Because mentally disabled children's attention spans are short, and learning abilities are low, movement training programs, do not just improve physical fitness of these children, but also improve their ability to learn and to be more aware of their surroundings. Activities and exercise programs don't cause much of a change in the mental level of mentally disabled children, but they do contribute to the development of adaptive behavior, which holds an important place in the social integration of these children.

Keywords
Intellectual Disability, Training, Physical Fitness

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri